Naše vize:
Přístupná společnost

Jednoduché a srozumitelné texty se lépe čtou, lidé rychleji porozumí jejich obsahu a mohou na ně správně reagovat.
Aktuality


Proč bychom měli psát srozumitelně?

 • 1. Srozumitelné informace šetří čtenářům čas (a nervy).
 • Srozumitelné informace šetří čas a peníze, poskytují lidem dobrý "zákaznický" servis a usnadňují jim život. Znamená to, že čtenáři vašim dokumentům porozumí lépe a rychleji. Nepotřebují tolik vysvětlování a dělají méně chyb při vyplňování formulářů

 • 2. Srozumitelné informace čtenáři snáze přijímají a ochotněji plní povinnosti z nich vyplývající.
 • Výzkumy odhalily, že u nesrozumitelného, nejasného a špatně čitelného textu pociťujeme kognitivní vypětí. Naopak při čtení srozumitelného, jasného a dobře čitelného textu pociťujeme kognitivní snadnost. Náš mozek spotřebuje méně energie, pomaleji se unavíme, máme pocit, že problém známe, že to je jednoduché, a že to, co čteme, je pravda.

 • 3. Srozumitelné informace šetří čas a peníze veřejné správě.
 • Existují studie, ve kterých úřady a soukromé firmy spočítaly, kolik je stojí čas, který zaměstnanci strávili upřesňováním informací, zodpovídáním dotazů, řešením chyb ve formulářích a podobně. Jiné studie porovnaly čas strávený vysvětlováním textu před úpravou a po ní. Ve všech případech srozumitelný jazyk ušetřil úřadům či firmám čas i peníze díky lepšímu a rychlejšímu pochopení.


  Knihovna

  Přístupná společnost - Sebeobhájci

  Přístupná společnost je taková, kde každý člověk má svůj hlas a přebírá kontrolu nad vlastním životem.

  Sebeobhájci jsou lidé, kteří se chtějí naučit mluvit sami za sebe. Učí se vyjádřit svůj názor a převzít zodpovědnost za svá rozhodnutí. Sebeobhájci jsou také lidé, kteří chtějí měnit věci, které se jim nelíbí, a pomáhají si navzájem řešit problémy.

  Kdo za projektem stojí?

  Camille Latimier

  Camille je ředitelkou Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, z. s. Má za sebou více než 10 let praxe v oblasti práv osob s mentálním postižením, a to jak na národní úrovni, tak i na evropské úrovni. Zaměřuje se oblast svéprávnosti, práv dětí s mentálním postižením a na otázku přístupnosti (snadné čtení, přístupnost úřadů a veřejných služeb, přístupnost voleb).

  camille.latimier@spmpcr.cz  Veronika Juříčková

  Veronika pracuje v pražském sekretariátu SPMP ČR a je hlavní koordinátorkou a realizátorkou projektu Přístupná společnost. S odvahou!

  veronika.jurickova@spmpcr.cz  Klára Silovská

  Klára pracuje v pražské pobočce Rytmusu, v projektu se věnuje práci na zapojování sebeobhájců.

  klara.silovska@rytmus.org  Hanka Kombercová

  "Podpora lidí se znevýhodněním je součástí mého života více než 10 let. Za ta léta se mnohé změnilo, mnohé bohužel zůstalo při starém. Proto jsem ráda součástí projektu, který se snaží ukazovat, že mít znevýhodnění neznamená, že musíte žít jinak než vaší vrstevníci bez něj. Že "chyba není ve znevýhodnění", ale v nastavení společnosti. A tak pojďmě společně vybudovat #pristupnouspolecnost"