Naše vize:
Přístupná společnost

Společnost, ve které mají všichni srozumitelné informace, které jim pomohou rozhodovat se.

Aby byla společnost přístupná, je potřeba zapojit ty, kterých se to týká. Proto zapojujeme sebeobhájce.

Jedna z cest jak dosáhnou naší vize/přístupné společnosti je tvorba a využívání srozumitelných textů. Tyto stránky vám poradí, jak na to.
Aktuality


Proč bychom měli psát srozumitelně?

 • 1. Srozumitelné informace šetří čtenářům čas (a nervy).
 • Srozumitelné informace šetří čas a peníze, poskytují lidem dobrý "zákaznický" servis a usnadňují jim život. Znamená to, že čtenáři vašim dokumentům porozumí lépe a rychleji. Nepotřebují tolik vysvětlování a dělají méně chyb při vyplňování formulářů

 • 2. Srozumitelné informace čtenáři snáze přijímají a ochotněji plní povinnosti z nich vyplývající.
 • Výzkumy odhalily, že u nesrozumitelného, nejasného a špatně čitelného textu pociťujeme kognitivní vypětí. Naopak při čtení srozumitelného, jasného a dobře čitelného textu pociťujeme kognitivní snadnost. Náš mozek spotřebuje méně energie, pomaleji se unavíme, máme pocit, že problém známe, že to je jednoduché, a že to, co čteme, je pravda.

 • 3. Srozumitelné informace šetří čas a peníze veřejné správě.
 • Existují studie, ve kterých úřady a soukromé firmy spočítaly, kolik je stojí čas, který zaměstnanci strávili upřesňováním informací, zodpovídáním dotazů, řešením chyb ve formulářích a podobně. Jiné studie porovnaly čas strávený vysvětlováním textu před úpravou a po ní. Ve všech případech srozumitelný jazyk ušetřil úřadům či firmám čas i peníze díky lepšímu a rychlejšímu pochopení.

  Knihovna

  V knihovně najdete příklady textů, které jsou napsané ve snadném jazyce. Jsou rozdělené podle oblastí.

  Sebeobhájci

  Sebeobhájci jsou lidé s mentálním znevýhodněním, kteří se aktivně zapojují do dění ve společnosti a prosazují změny, které jsou pro ně důležité. Sebeobhájci s námi spolupracují na tvorbě srozumitelných textů a informací ve snadném čtení.

  Kdo za projektem stojí?

  Camille Latimier

  Camille je ředitelkou Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, z. s. Má za sebou více než 10 let praxe v oblasti práv osob s mentálním postižením, a to jak na národní úrovni, tak i na evropské úrovni. Zaměřuje se oblast svéprávnosti, práv dětí s mentálním postižením a na otázku přístupnosti (snadné čtení, přístupnost úřadů a veřejných služeb, přístupnost voleb).

  camille.latimier@spmpcr.cz  Veronika Juříčková

  Veronika pracuje v pražském sekretariátu SPMP ČR a je hlavní koordinátorkou a realizátorkou projektu Přístupná společnost. S odvahou!

  veronika.jurickova@spmpcr.cz  Klára Silovská

  Klára pracuje v pražské pobočce Rytmusu, v projektu se věnuje práci na zapojování sebeobhájců.

  klara.silovska@rytmus.org  Hana Kombercová

  Hana působí v Rytmusu Východní Čechy, v projektu se věnuje práci na zapojování sebeobhájců.

  kombercova@rytmusvychod.cz