DNES startuje náš prodloužený týden věnovaný lidským právům!

Každoroční oslava Mezinárodního dne osob se zdravotním postižením si klade za cíl podporovat porozumění tematice zdravotního postižení.

Dnes proběhlo první zasedání nového poradního orgánu. Noví členové se zástupkyní ombudsmana Monikou Šimůnkovou diskutovali o tématech, kterým by se chtěli v rámci činnosti poradního orgánu věnovat a která by chtěli zařadit do Alternativní zprávy pro výbor OSN.Poradní orgán pomáhá zástupkyni ombudsmana sledovat plnění Úmluvy. Dále spolupracuje při připomínkování právních předpisů, zaujímá stanoviska ke strategickým dokumentům, zajišťuje informovanost lidí s postižením nebo navrhuje systémová témata a problémy, které je potřeba řešit.

Pracovní skupina by měla být iniciátorem a tvůrcem plánu pro šíření zjednodušeného jazyka na základě informací z praxe. Příklady dobré praxe hodlá plošně prosazovat, 

Jednotlivé změny debatovat potenciální využití výstupů veřejnými službami, a také neziskovkami a sociálními službami.

Hodláme realizovat pilotní školení a projekt s úředníky, jejichž úřady mají chuť zlepšovat přístup k lidem s postižením. Tato aktivita přispěje k tvorbě vzdělávacího programu, který zajistí vhodné seznámení úředníků s tvorbou zjednodušených textů.

První schůzka pracovní skupiny byla plánovaná na 6. 10. Bohužel, musela být odložená kvůli omezení v souvislosti s pandemie. Nicméně komunikace stále probíhá, a o dalších krocích se dozvíte brzo na našem webu http://www.pristupnaspolecnost.cz/  

Hlavní aktérkou našeho prvního videospotu je Lucie.

Připravujeme pro vás množství kurzů a ladíme formu v nekonečných internetových diskuzích.

Doufáme, že se s Vámi brzy potkáme naživo.

Projekt je čtyřletý a postupně Vám představíme veškeré jeho aktivity.

Projekt je financován Active Citizen Fund, jejich podpory si velmi vážíme a věříme, že přispějeme k rovnějšímu přístupu k základním lidským právů a otevřené přístupné společnosti v ČR.

Pojďte se do toho společně pustit