Sebeobhájci

Přístupná společnost je taková, kde každý člověk má svůj hlas a přebírá kontrolu nad vlastním životem.

Lidé s mentálním postižením potřebují informace v přístupné podobě, aby se mohli začlenit do společnosti. Potřebují upravené budovy, aby se do nich dostali a značení, aby se v nich mohli orientovat. Potřebují také jednodušší webové stránky, smlouvy ve snadném čtení a podobně. Naše aktivity jsou zaměřené právě na lepší přístupnost informací.

Jak zjistit, zda něco je přístupné? Nejlepší je zeptat se člověka s mentálním postižením. Nemáte takové člověka ve svém okolí? Můžete se obrátit na nás a naše hodnotitele s mentálním postižením. Někteří z nich se aktivně zapojují do dění ve společnosti a prosazují změny, které jsou pro ně důležité. Takovým lidem se říká sebeobhájci.

Sebeobhájci jsou lidé, kteří se chtějí naučit mluvit sami za sebe. Učí se vyjádřit svůj názor a převzít zodpovědnost za svá rozhodnutí. Sebeobhájci jsou také lidé, kteří chtějí měnit věci, které se jim nelíbí a pomáhají si navzájem řešit problémy. Existují skupiny, kde se sebeobhájci scházejí a otevírají témata, která je zajímají. Chcete se o sebeobhájcích dozvědět více? Kontaktujte nás.

Co říkají sebeobhájci?

“Proč je pro mě důležité být sebeobhájcem? Protože chci obhajovat lidi se znevýhodněním. Je pro mě důležité aby ty lidi měli stejná práva jako všichni ostatní.”

– Eva

“Chci znát svá práva, abych mohl jiným lidem poradit.”

– Honza

“Sebeobhájce je člověk který ví co chce a ví, že má nějaký svoje práva a umí si je obhájit. Nedělá to jen pro sebe, ale i pro ostatní a pomůže jim tim. Nemá z toho prospěch jenom on sám pro sebe, ale zároveň tím pomůže ostatním. Třeba tím, že poradí někomu s využitím služby, která mu může pomoci v tom, co on sám potřebuje.”

– Katka