Podívejte se na výsledky naší práce. Kurz komunikačních dovedností probíhal v letech 2022-2023 a byl určen lidem s mentálním postižením, kteří chtěli zlepšit své komunikační dovednosti.

Rozhodli jsme se vytvořit manuál ke kurzu tak, aby jej mohli využít odborní pracovníci i jiných organizací a třeba kurz opakovat se svými sebeobhájci.

Manuál pro lektory ke stažení zde.

Během kurzu jsme se rozhodli také natočit k jednotlivým aktivitám názorná videa, která mají kurzistům pomoci jednotlivé pojmy pochopit. Součástí videí jsou i ukázky jednotlivých konverzací.

VIDEO 1: Co je komunikace? K čemu ji využíváme a proč? Jak může komunikace probíhat?

VIDEO 2: Typy komunikace, jak se dělí a co tam patří. Co je v komunikaci vhodné a co ne?

VIDEO 3: Co je neverbální komunikace? Co vše sem patří? Rozdíly – jak komunikace s ní a bez ní mění význam. Co je vhodné/nevhodné?

VIDEO 4: Ukázky gest, postojů a emocí

VIDEO 5: Příklady formální a neformální komunikace: “začátek pracovního pohovoru” a “s kamarádkou na kafi”.

VIDEO 6: Verbální komunikace je psaná/mluvená Jak komunikujeme? S kým komunikujeme? Zásady verbální komunikace

VIDEO 7: Druhy komunikace: pasivní/agresivní/asertivní, Proč být asertivní? Asertivní zásady

VIDEO 8: Scénky s ukázkou pasivní, agresivní a asertivní komunikace

Na konci podzimu jsme v Praze, spolu s organizací Rytmus, iniciovali setkání českých sebeobhájců s členkami španělské spřátelené organizace Plena inclusión (Platforma zástupců osob s mentálním a vývojovým postižením).

Na setkání jsme se především společně bavili o nezávislém životě a svéprávnosti v Česku a ve Španělsku.

Využili jsme příležitosti a obě pozvané, Anu Martínez a Leonardu Calvo, jsme vyzpovídali na kameru.

Věříme, že přístup Any a Leonardy může být povzbuzením i pro mnohé z nás!

Ve spolupráci s Národním muzeem jsme se rozhodli zlepšit přístupnost expozice muzea co největšímu množství lidí, především lidem s mentálním postižením.  

Navštívili jsme s našimi konzultanty snadného čtení expozici „Zázraky evoluce“. Od průvodce z Národního muzea se nám dostalo odborného a vstřícného výkladu.

Náš tým konzultantů ovšem prošel expozici bedlivě a přiměřeně kriticky. Snažili jsme se shromáždit věcné připomínky k celkové přístupnosti expozice.

Cílem návštěvy je vytvoření průvodce výstavou ve snadném čtení, který by si zájemci mohli při prohlídce expozice zapůjčit.

V rámci spolupráce s muzeem převádíme do snadného čtení také texty na jejich webových stránkách.

Velmi oceňujeme vstřícný postoj muzea ke všem znevýhodněným skupinám.

Prohlídku v muzeu jsme natáčeli, abychom mohli ukázat zákulisí a diskuzi o přístupnosti.

Ana Martínez a Leonarda Calvo, členky španělské Plena inclusión (Platforma zástupců osob s mentálním a vývojovým postižením), strávily s naší skupinou lidí s mentálním postižením v Praze dva dny.

Společně jsme se bavili o nezávislém životě a svéprávnosti v Česku a ve Španělsku. Vyměnili jsme se zkušenosti se zapojování lidí s intelektovým znevýhodněním do veřejného života či svého širšího okolí.

V rámci setkání jsme obě pozvané vyzpovídali na kameru, takže se můžete těšit na krátká videa.

Minulý čtvrtek proběhl kurz s pracovníky všech ministerstvech v prostorách Úřadu vlády. Tento kurz byl součástí „Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením“ a školiteli byl náš tým expertek, které se dlouhodobě věnují tématu přístupné společnosti a informací. V nabitém celodenním kurzu jsme představili principy snadného čtení a přístupné společnosti.

“Jsme rádi, že se v České republice začalo v posledních letech přemýšlet nad přístupností informací pro lidi se zdravotním znevýhodněním. Proto velmi vítáme spolupráci s Úřadem vlády,” řekla ředitelka SPMP ČR Camille Latimier.

Kurz jsme začali základní otázkou: „Pro koho píšeme?“ Představili jsme snadné čtení, jakožto princip speciálně navržený pro lidi s mentálním znevýhodněním a osoby se sníženými kognitivními funkcemi, který ale mohou využít i lidé se sluchovým znevýhodněním, cizinci či senioři.

„Jakým zbytečným informačním bariérám čelí lidé s mentálním postižením?“ Špatně dostupné informace, málo srozumitelné informace, špatně umístěné informace​ – v dopolední části jsme se snažili vysvětlit jak psát co nejjednodušeji a tak, aby byly informace maximálně přístupné. Probrali jsme základní principy snadného čtení, ​příklady z ČR a ze světa a jak se liší snadné čtení od zjednodušeného jazyka.

V druhé části dne jsme se věnovali příkladům textů ve zjednodušeném jazyku. V tom hrály zásadní roli naše dvě expertky Lucie a Zdeňka, které s našimi kurzisty jejich texty konzultovaly a dávaly potřebnou zpětnou vazbu.

Těšíme se na další pokračování kurzu, již za týden!

Minulý víkend proběhlo další setkání v Brně u Veřejného ochránce práv s účastníky našich kurzů. A to nad velmi aktuálním tématem “Bydlení”. Naši kurzisté se dozvěděli s kým mohou řešit nedostupnost bydlení, jak jednat se zástupci měst, politiky, úředníky nebo kdys se mohou obrátit na ombudsmana.

Byla to náročný sobotní program😅, ale naši kurzisté získali opět spoustu informací potřebných k obhajobě a prosazování jejich občanských práv.

Metodika přibližuje tvorbu našich kurzů, dává nahlédnout do naší motivace a samotného průběhu kurzu. Taktéž v každé kapitole přinášíme pár rad, zkušeností a praktických poznatků k organizaci takového typu kurzu.

Doufáme, že by publikace mohla být inspirací pro další zájemce o budování aktivního přístupu lidí s mentálním postižením ke svým právům a okolí.

Metodiku naleznete zde.

Publikace vznikla v rámci projektu Empowerment lidí s mentálním postižením a podpora jejich zapojení do obhajoby vlastních práv. 

Projekt podpořil Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a hájení zájmů znevýhodněných skupin. Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu občanství a posílení kapacit neziskových organizací.

Karty se věnují duševnímu zdraví a udržení duševní vyrovnanosti. Obsahuje praktické rady pomoci, pomáhají člověku určit stav, ve kterém se nachází a odkazují na možná odborná řešení duševních potíží.

Sada obsahuje tyto karty: “O duševním zdraví”, “Kdo mi pomůže?”, “Co pro sebe můžu udělat každý den, aby mi bylo dobře”, “Co můžu dělat, aby se mi hned ulevilo?”, “Co ještě můžu zkusit, aby se mi hned ulevilo?”, “Jak si ještě můžu pomoct, aby se mi hned ulevilo?”, “Jak můžu pomoct ostatním?”.

Doporučujeme všem lidem s mentálním postižením.

Objednávejte nebo zdarma stahujete zde.

Účastníci kurzu měli v pražském hotelu Olympik pořádně nabitý červnový víkend.

V pravidelných kurzech se lidé mentálním handicapem učí novým dovednostem, diskutují o svých právech a povinnostech. Náš záznam je z dopoledního workshopu na lidská práva.

Vycházeli jsme z důležitého článku 19 z Úmluvy o lidských právech o právu na samostatné bydlení a život ve společnosti. V našich kurzech je důležité nebát se říct svůj názor, stát si za ním a zároveň umět diskutovat.

Na to navázali další diskuze a informační setkání na různá témata. Kurz pokračoval další týden v Brně – zde jsme se setkali se zástupci kraje a veřejného ochránce práv.

Sestavili jsme s lidmi s mentálním postižením leták o recyklaci odpadu ve snadném čtení.

Princip Easy to Read, hezky česky překládáme jako „snadné čtení“. Nazýváme tak texty, které jsou záměrně zjednodušené a doplněné ilustračním obrázkem či fotografií, které napomáhají k lepšímu pochopení.

Lidé s mentálním postižením vnímají svět kolem sebe a aktuální společenská témata. Pokračujeme ve zpracovávání ekologických témat, tento leták jsme se rozhodli věnovat recyklaci odpadu. Nabízí přehled všech barevných kontejnerů, přibližuje samotný proces a cyklus recyklace.

Leták je určen k volné distribuci, můžete jej stahovat, tisknout a šířit dle libosti.

Leták naleznete ZDE.

#sodvahou #pristupnaspolecnost

Projekt “Přístupná společnost” vzniká ve spolupráci s kolegy z Rytmus a Vaše cesta do společnosti – Rytmus Východní Čechy, o p s a díky laskavé podpoře Active Citizens Fund ČR.