Pokračujeme ve zpracovávání témat a situací běžného života ve snadném čtení. Tento leták jsme se rozhodli věnovat založení a vedení bankovního účtu.

Princip Easy to Read, hezky česky překládáme jako „snadné čtení“. Nazýváme tak texty, které jsou záměrně zjednodušené a doplněné ilustračním obrázkem či fotografií, které napomáhají k lepšímu pochopení.

Leták naleznete ZDE.

Leták je určen k volné distribuci, můžete jej stahovat, tisknout a šířit dle libosti.

#sodvahou #pristupnaspolecnost

Projekt “Přístupná společnost” vzniká ve spolupráci s kolegy z Rytmus a Vaše cesta do společnosti – Rytmus Východní Čechy, o p s a díky laskavé podpoře Active Citizens Fund ČR.

Dopoledne jsme navštívili sídlo Krajského úřadu Jihomoravského kraje na Žerotínově náměstí. Byli jsme mile uvítáni přímo hejtmanem Jihomoravského kraje Janem Grolichem. Poté byli naši kurzisti seznámeni s prostory a historií Krajského úřadu  – byli jsme pozváni jak do jednacího sálu, tak do oficiální reprezentativní místnosti, která především slouží k jednání se zahraničními delegacemi. 

Odpoledne už patřilo návštěvě sídla Veřejného ochránce práv. Tam nás vlídně přivítala zástupkyně ombudsmana Monika Šimůnková s jejími spolupracovnicemi Romanou Jakešovou a Alenou Noskovou. V jednací místnosti byly pro všechny zúčastněné připraveny jmenovky – drobný detail, který ale podtrhl naprostou profesionalitu přístupu našich hostitelek. Naši účastníci také dostali materiály k nastudování ve snadném čtení – na jeho vzniku se podílelo SPMP ČR.

Po celé dopoledne se diskutovalo nad právy lidí s mentálním postižením a nad možnostmi úřadu Ombudsmana zasahovat do různých případů diskriminace. Přemýšleli jsme nad společnými možnostmi formovat společenskou diskuzi a nad rolí Poradního orgánu, který monitoruje naplňování práv lidí s mentálním postižením.

Účastníci našeho kurzu byli z celého středečního programu nadšení. Byla to sice vyčerpávající setkání, která ale rozšířila představu o možnostech hájení lidských práv a společně jsme si to fakt užili!

Těšíme na další setkání v září!

Rozebrali jsme témata jako základní lidská práva a práva lidí s postižením. 

Společně jsme se zaměřili na Úmluvu o právech lidí s postižením. A řešili jsme samostatné téma omezování svéprávnosti.

Vysvětlili jsme si, kdo je to ombudsman a co dělá.

V druhé části kurzu jsme pokračovali tématem života v komunitě. 

Postupně jsme si prošli, co vše život v komunitě obnáší.

Součástí života v komunitě je třeba ekologie a ochrana přírody nebo volby v ČR.

Podívejte se na fotky z akce:

Sestavili jsme s lidmi s mentálním postižením letáky o ekologických tématech ve snadném čtení. Pokračujeme ve zpracovávání ekologických témat, tento leták jsme se rozhodli věnovat plastu,  jeho vlivu na přírodu a možnostech recyklace.

Princip Easy to Read, hezky česky překládáme jako „snadné čtení“. Nazýváme tak texty, které jsou záměrně zjednodušené a doplněné ilustračním obrázkem či fotografií, které napomáhají k lepšímu pochopení.

Lidé s mentálním postižením vnímají svět kolem sebe a aktuální společenská témata. I pomocí těchto letáků jim pomáháme lépe porozumět současnému světu.

Leták naleznete ZDE.

Leták je určen k volné distribuci, můžete jej stahovat, tisknout a šířit dle libosti.

#sodvahou #pristupnaspolecnost

Projekt “Přístupná společnost” vzniká ve spolupráci s kolegy z Rytmus a Vaše cesta do společnosti – Rytmus Východní Čechy, o p s a díky laskavé podpoře Active Citizens Fund ČR.

Odkaz na nové číslo zde.

Ředitelka SPMP ČR Camille Latimier zde mluví o přístupné společnosti, snadném čtení a překonávání bariér.

“Musíme více bojovat s předsudky a uvědomit si, že lidé s mentálním postižením nejsou závislí lidé a že jsou schopni na základě srozumitelných informací rozhodovat o svých životech samostatně.”

Podpořte dobrou věc, kupte si Nový prostor a čtěte. Děkujeme!

Pokud máte zájem, lze si přečíst rozhovor ZDE.

Princip Easy to Read, hezky česky překládáme jako „snadné čtení“. Nazýváme tak texty, které jsou záměrně zjednodušené a doplněné ilustračním obrázkem či fotografií, které napomáhají k lepšímu pochopení.

Proč jsme vybrali téma ekologie a klimatické krize? 

Lidé s mentálním postižením vnímají svět kolem sebe a aktuální společenská témata. A nám takový text v češtině doposud chyběl! 

Leták naleznete ZDE.

Leták je určen k volné distribuci, můžete jej stahovat, tisknout a šířit dle libosti.

#sodvahou #pristupnaspolecnost

Projekt “Přístupná společnost” vzniká ve spolupráci s kolegy z Rytmus a Vaše cesta do společnosti – Rytmus Východní Čechy, o p s a díky laskavé podpoře Active Citizens Fund ČR.

Princip Easy to Read, hezky česky překládáme jako „snadné čtení“. Nazýváme tak texty, které jsou záměrně zjednodušené a doplněné ilustračním obrázkem či fotografií, které napomáhají k lepšímu pochopení.

Proč jsme vybrali téma ekologie a klimatické krize? 

Lidé s mentálním postižením vnímají svět kolem sebe a aktuální společenská témata. A nám prostě takový text v češtině chybí! A v následujících příspěvcích vás provedeme jeho vznikem. 

Nejdříve musíme zjistit, jaké povědomí o tématu mají naši čtenáři. Proto při převodu do snadného čtení pokaždé pracujeme s lidmi s mentálním postižením. 

Kolegyně Jitka si přizvala tři spolupracovníky – Ondru, Oldu, Zdeňka. S nimi probírala, jak rozumí tématům ekologie. 

V prvním kroku psaní je nejlepší text rovnou psát a konzultovat s rádci z okruhu lidí s mentálním postižením. Ti nám pomáhají si uvědomit, co všechno bychom měli do textu zahrnout. Děkujeme za spolutvoření:-)

#sodvahou #pristupnaspolecnost

Aby byl kurz o komunikaci a sebeprezentaci využitelný i do budoucna, chystáme videomateriály s informacemi a manuál pro lektory k dalšímu použití. O zveřejnění vás budeme dále informovat!

Richard usiluje o navrácení svéprávnosti.

Richard. S odvahou.

Richard se nebojí říct svůj názor a stojí si za ním. Zajímá se o svá práva a povinnosti a žije samostatný život.

Zvládá samostatný život – chodí do práce a ve své domácnosti opravdu kraluje – hlavně v kuchyni! Richardovým snem je podívat se do ciziny a proto se učí cizí jazyky.

Pomáhá nám s osvětou a také dokáže poradit ostatním lidem se znevýhodněním.

Máš zájem být sebeobhájcem? Nebo znáš někoho, kdo by jím mohl být a dokázal pomáhat dalším lidem s znevýhodněním?

Kontaktuj nás na: spmp@spmpcr.cz