Co bylo nutné udělat, aby se mohl Lukáš vydat na cestu k samostatnému životu s podporou sociálních služeb? Jaké praktické kroky k tomu vedly, jaká úskalí je nutné překonávat a co naopak přináší radost? O tom v našem třetím videu mluví Lukášova maminka Hana.

Tak se s námi vydejte na cestu posledním dílem naší série o odvaze nechat své dítě žít samostatný život.

Podívejte se na první díl dokumentu:

Podívejte se na druhý díl ze série:

Navštívili jsme s našimi konzultanty snadného čtení výstavu „Zázraky evoluce“. Od průvodce z Národního muzea se nám dostalo odborného a vstřícného výkladu.

Náš tým konzultantů ovšem prošel expozici bedlivě a přiměřeně kriticky. Snažili jsme se shromáždit věcné připomínky k celkové přístupnosti a srozumitelnosti.

Cílem návštěvy je vytvoření průvodce výstavou ve snadném čtení, který by si zájemci mohli při prohlídce zapůjčit. Už brzy bude hotov!

V rámci spolupráce s Národním muzeem převádíme do snadného čtení také texty na jejich webových stránkách.

Jakou Lukáš potřebuje podporu?

V prvním videu jsme sledovali Lukášovu cestu domů k mámě. Ve druhém videu se podíváme, jaké podpory se mu dostává od sociálních služeb.

Na své cestě potřebuje podporu, ale spoustu věcí zvládne sám. Díky vytrvalé spolupráci se mnohému naučil, a právě bydlení ve vlastním bytě je důležitou metou v jeho osamostatňování.

V třetím dílu „Doma“ si dozvíme o jeho rodinném zázemí a o tom, co bylo nutné udělat, aby se mohl na cestu k samostatnému života vydat.

Ve videu Lukáše podporovala Simona Řičánková z osobní asistence Paspoint. Děkujeme za vstřícnou spolupráci.

#sodvahou #pristupnaspolecnost

Páteční cesta domů. Podívejte se na první díl dokumentu o Lukášovi.

Lukáš se snaží bydlet ve svém bytě samostatně. Každých čtrnáct dní vyráží domů.

Podívejte se na první díl ze tří zachycující Lukáše, který přes svůj handicap se snaží žít v samostatném bytě. Budou následovat další dva díly: druhý o podpoře od sociálních služeb a třetí o podpoře jeho rodiny a o tom, jaké úsilí je potřeba vynaložit, aby mohl Lukáš žít samostatný život.

Tak se vydejme společně na cestu..!

#sodvahou #pristupnaspolecnost

Projekt “Přístupná společnost” vzniká ve spolupráci s kolegy z Rytmus Východní Čechy, o p sRytmus, a díky laskavé podpoře Active Citizens Fund ČR.

Lidé s mentálním postižením se při účasti na konzultacích potýkají s některými specifickými překážkami. Například není dost času na konzultaci, otázky nejsou adekvátní nebo jsou složité, jejich pohled není brán jako kompetentní. Častou jsou tedy z konzultačních procesů vyloučeni.

V publikaci PARTICIPACE aneb jak zapojit lidi s intelektovým postižením do veřejného prostoru chceme ukázat, že především pomocí respektu k názoru druhého a uznání práva být vyslechnut (a být slyšen), je možné smysluplně zapojit lidi s mentálním postižením do rozhodování o společnosti.

Zdůrazňujeme, že samotný proces participace je stejně důležitý jako výsledek.

Participace pro nás znamená přínos pohledů a osobních zkušeností, které jsou unikátní a skutečné. Výsledek takových jednání vychází ze spolupráce, proto je přínosem pro celou společnost.

Brožuru naleznete zde: https://www.spmpcr.cz/product/participace

Podívejte se na výsledky naší práce. Kurz komunikačních dovedností probíhal v letech 2022-2023 a byl určen lidem s mentálním postižením, kteří chtěli zlepšit své komunikační dovednosti.

Rozhodli jsme se vytvořit manuál ke kurzu tak, aby jej mohli využít odborní pracovníci i jiných organizací a třeba kurz opakovat se svými sebeobhájci.

Manuál pro lektory ke stažení zde.

Během kurzu jsme se rozhodli také natočit k jednotlivým aktivitám názorná videa, která mají kurzistům pomoci jednotlivé pojmy pochopit. Součástí videí jsou i ukázky jednotlivých konverzací.

VIDEO 1: Co je komunikace? K čemu ji využíváme a proč? Jak může komunikace probíhat?

VIDEO 2: Typy komunikace, jak se dělí a co tam patří. Co je v komunikaci vhodné a co ne?

VIDEO 3: Co je neverbální komunikace? Co vše sem patří? Rozdíly – jak komunikace s ní a bez ní mění význam. Co je vhodné/nevhodné?

VIDEO 4: Ukázky gest, postojů a emocí

VIDEO 5: Příklady formální a neformální komunikace: “začátek pracovního pohovoru” a “s kamarádkou na kafi”.

VIDEO 6: Verbální komunikace je psaná/mluvená Jak komunikujeme? S kým komunikujeme? Zásady verbální komunikace

VIDEO 7: Druhy komunikace: pasivní/agresivní/asertivní, Proč být asertivní? Asertivní zásady

VIDEO 8: Scénky s ukázkou pasivní, agresivní a asertivní komunikace

Na konci podzimu jsme v Praze, spolu s organizací Rytmus, iniciovali setkání českých sebeobhájců s členkami španělské spřátelené organizace Plena inclusión (Platforma zástupců osob s mentálním a vývojovým postižením).

Na setkání jsme se především společně bavili o nezávislém životě a svéprávnosti v Česku a ve Španělsku.

Využili jsme příležitosti a obě pozvané, Anu Martínez a Leonardu Calvo, jsme vyzpovídali na kameru.

Věříme, že přístup Any a Leonardy může být povzbuzením i pro mnohé z nás!

Ve spolupráci s Národním muzeem jsme se rozhodli zlepšit přístupnost expozice muzea co největšímu množství lidí, především lidem s mentálním postižením.  

Navštívili jsme s našimi konzultanty snadného čtení expozici „Zázraky evoluce“. Od průvodce z Národního muzea se nám dostalo odborného a vstřícného výkladu.

Náš tým konzultantů ovšem prošel expozici bedlivě a přiměřeně kriticky. Snažili jsme se shromáždit věcné připomínky k celkové přístupnosti expozice.

Cílem návštěvy je vytvoření průvodce výstavou ve snadném čtení, který by si zájemci mohli při prohlídce expozice zapůjčit.

V rámci spolupráce s muzeem převádíme do snadného čtení také texty na jejich webových stránkách.

Velmi oceňujeme vstřícný postoj muzea ke všem znevýhodněným skupinám.

Prohlídku v muzeu jsme natáčeli, abychom mohli ukázat zákulisí a diskuzi o přístupnosti.

Ana Martínez a Leonarda Calvo, členky španělské Plena inclusión (Platforma zástupců osob s mentálním a vývojovým postižením), strávily s naší skupinou lidí s mentálním postižením v Praze dva dny.

Společně jsme se bavili o nezávislém životě a svéprávnosti v Česku a ve Španělsku. Vyměnili jsme se zkušenosti se zapojování lidí s intelektovým znevýhodněním do veřejného života či svého širšího okolí.

V rámci setkání jsme obě pozvané vyzpovídali na kameru, takže se můžete těšit na krátká videa.

Minulý čtvrtek proběhl kurz s pracovníky všech ministerstvech v prostorách Úřadu vlády. Tento kurz byl součástí „Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením“ a školiteli byl náš tým expertek, které se dlouhodobě věnují tématu přístupné společnosti a informací. V nabitém celodenním kurzu jsme představili principy snadného čtení a přístupné společnosti.

“Jsme rádi, že se v České republice začalo v posledních letech přemýšlet nad přístupností informací pro lidi se zdravotním znevýhodněním. Proto velmi vítáme spolupráci s Úřadem vlády,” řekla ředitelka SPMP ČR Camille Latimier.

Kurz jsme začali základní otázkou: „Pro koho píšeme?“ Představili jsme snadné čtení, jakožto princip speciálně navržený pro lidi s mentálním znevýhodněním a osoby se sníženými kognitivními funkcemi, který ale mohou využít i lidé se sluchovým znevýhodněním, cizinci či senioři.

„Jakým zbytečným informačním bariérám čelí lidé s mentálním postižením?“ Špatně dostupné informace, málo srozumitelné informace, špatně umístěné informace​ – v dopolední části jsme se snažili vysvětlit jak psát co nejjednodušeji a tak, aby byly informace maximálně přístupné. Probrali jsme základní principy snadného čtení, ​příklady z ČR a ze světa a jak se liší snadné čtení od zjednodušeného jazyka.

V druhé části dne jsme se věnovali příkladům textů ve zjednodušeném jazyku. V tom hrály zásadní roli naše dvě expertky Lucie a Zdeňka, které s našimi kurzisty jejich texty konzultovaly a dávaly potřebnou zpětnou vazbu.

Těšíme se na další pokračování kurzu, již za týden!