Zajímá vás, jak udělat dobrý dojem?
Chcete vyzrát na trému?


Přijďte k nám na kurz!


Kurz bude probíhat v Praze, Brně, Sokolově, Chrudimi a Pardubicích.
Kurz je zdarma.
Kurz bude mít 12 lekcí a bude rozdělen na dvě půlky.
První část proběhne od května do června.
Druhá část proběhne od září do října.
Součástí kurzu jsou společné víkendy s ostatními účastníky.

Chcete se přihlásit? Máte otázky?

V Praze kontaktujte Veroniku Juříčkovou (SPMP ČR):

tel. 608 207 550

email: veronika.jurickova@spmpcr.cz

V Brně kontaktujte Jitku Brchaňovou (SPMP ČR):

tel. 774 477 911

email: jitka.brchanova@spmpcr.cz


V Sokolově kontaktujte Kláru Silovskou (Rytmus):

tel. 730 158 115

email: klara.silovska@rytmus.org

V Chrudimi a Pardubicích kontaktujte Hanu Kombercovou (Rytmus):

tel. 777 922 139

email: kombercova@rytmusvychod.cz

Těšíme se vás!

Lucie – příběh s odvahou!

První video o příběhu odvahy/o sebeobhájcích.

Lucii známe již dlouho.

Lucie se učí žít samostatně a chce žít nezávislý život.

Jejím snem je samostatné bydlení s přítelem.

Podívejte se na příběh Lucie.

Máš zájem být taky sebeobhájcem? Kontaktuj Veroniku Juříčkovou na emailu: ‘ veronika.jurickova@spmpcr.cz

#sodvahou

#pristupnaspolecnost

Zveme Vás, společně s RytmusVaše cesta do společnosti – Rytmus Východní Čechy, o p s, na on-line diskuzi ve středu 5. 5. v 15 hodin – na začátku vystoupí několik řečníků – sebeobhájců, kteří budou krátce sdílet své příběhy a zkušenosti.

Velká část prostoru bude určena pro diskuzi. Budeme společně mluvit o tom, co pro lidi s postižením znamená přístupná společnost, s jakými se setkávají překážkami a co jim pomáhá překračovat bariéry!

Rádi vás všechny uvítáme a doufáme, že se nám podaří zajistit i účast a úvodní slovo paní Mgr. Moniky Šimůnkové z Ombudsman , která se oblasti přístupné společnosti dlouhodobě věnuje.

Akce se koná přes Zoom, v případě zájmu kontaktujete Veroniku Juříčkovou na emailu: veronika.jurickova@spmpcr.cz

Odkaz k připojení posléze bude Veronika posílat všem přihlášeným!

Budeme se na Vás těšit!

#sodvahou

#pristupnaspolecnost

DNES startuje náš prodloužený týden věnovaný lidským právům!

Každoroční oslava Mezinárodního dne osob se zdravotním postižením si klade za cíl podporovat porozumění tematice zdravotního postižení.

Dnes proběhlo první zasedání nového poradního orgánu. Noví členové se zástupkyní ombudsmana Monikou Šimůnkovou diskutovali o tématech, kterým by se chtěli v rámci činnosti poradního orgánu věnovat a která by chtěli zařadit do Alternativní zprávy pro výbor OSN.Poradní orgán pomáhá zástupkyni ombudsmana sledovat plnění Úmluvy. Dále spolupracuje při připomínkování právních předpisů, zaujímá stanoviska ke strategickým dokumentům, zajišťuje informovanost lidí s postižením nebo navrhuje systémová témata a problémy, které je potřeba řešit.

Pracovní skupina by měla být iniciátorem a tvůrcem plánu pro šíření zjednodušeného jazyka na základě informací z praxe. Příklady dobré praxe hodlá plošně prosazovat, 

Jednotlivé změny debatovat potenciální využití výstupů veřejnými službami, a také neziskovkami a sociálními službami.

Hodláme realizovat pilotní školení a projekt s úředníky, jejichž úřady mají chuť zlepšovat přístup k lidem s postižením. Tato aktivita přispěje k tvorbě vzdělávacího programu, který zajistí vhodné seznámení úředníků s tvorbou zjednodušených textů.

První schůzka pracovní skupiny byla plánovaná na 6. 10. Bohužel, musela být odložená kvůli omezení v souvislosti s pandemie. Nicméně komunikace stále probíhá, a o dalších krocích se dozvíte brzo na našem webu http://www.pristupnaspolecnost.cz/  

Hlavní aktérkou našeho prvního videospotu je Lucie.

Připravujeme pro vás množství kurzů a ladíme formu v nekonečných internetových diskuzích.

Doufáme, že se s Vámi brzy potkáme naživo.

Projekt je čtyřletý a postupně Vám představíme veškeré jeho aktivity.

Projekt je financován Active Citizen Fund, jejich podpory si velmi vážíme a věříme, že přispějeme k rovnějšímu přístupu k základním lidským právů a otevřené přístupné společnosti v ČR.

Pojďte se do toho společně pustit