Metodika přibližuje tvorbu našich kurzů, dává nahlédnout do naší motivace a samotného průběhu kurzu. Taktéž v každé kapitole přinášíme pár rad, zkušeností a praktických poznatků k organizaci takového typu kurzu.

Doufáme, že by publikace mohla být inspirací pro další zájemce o budování aktivního přístupu lidí s mentálním postižením ke svým právům a okolí.

Metodiku naleznete zde.

Publikace vznikla v rámci projektu Empowerment lidí s mentálním postižením a podpora jejich zapojení do obhajoby vlastních práv. 

Projekt podpořil Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a hájení zájmů znevýhodněných skupin. Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu občanství a posílení kapacit neziskových organizací.

Karty se věnují duševnímu zdraví a udržení duševní vyrovnanosti. Obsahuje praktické rady pomoci, pomáhají člověku určit stav, ve kterém se nachází a odkazují na možná odborná řešení duševních potíží.

Sada obsahuje tyto karty: “O duševním zdraví”, “Kdo mi pomůže?”, “Co pro sebe můžu udělat každý den, aby mi bylo dobře”, “Co můžu dělat, aby se mi hned ulevilo?”, “Co ještě můžu zkusit, aby se mi hned ulevilo?”, “Jak si ještě můžu pomoct, aby se mi hned ulevilo?”, “Jak můžu pomoct ostatním?”.

Doporučujeme všem lidem s mentálním postižením.

Objednávejte nebo zdarma stahujete zde.

Účastníci kurzu měli v pražském hotelu Olympik pořádně nabitý červnový víkend.

V pravidelných kurzech se lidé mentálním handicapem učí novým dovednostem, diskutují o svých právech a povinnostech. Náš záznam je z dopoledního workshopu na lidská práva.

Vycházeli jsme z důležitého článku 19 z Úmluvy o lidských právech o právu na samostatné bydlení a život ve společnosti. V našich kurzech je důležité nebát se říct svůj názor, stát si za ním a zároveň umět diskutovat.

Na to navázali další diskuze a informační setkání na různá témata. Kurz pokračoval další týden v Brně – zde jsme se setkali se zástupci kraje a veřejného ochránce práv.

Sestavili jsme s lidmi s mentálním postižením leták o recyklaci odpadu ve snadném čtení.

Princip Easy to Read, hezky česky překládáme jako „snadné čtení“. Nazýváme tak texty, které jsou záměrně zjednodušené a doplněné ilustračním obrázkem či fotografií, které napomáhají k lepšímu pochopení.

Lidé s mentálním postižením vnímají svět kolem sebe a aktuální společenská témata. Pokračujeme ve zpracovávání ekologických témat, tento leták jsme se rozhodli věnovat recyklaci odpadu. Nabízí přehled všech barevných kontejnerů, přibližuje samotný proces a cyklus recyklace.

Leták je určen k volné distribuci, můžete jej stahovat, tisknout a šířit dle libosti.

Leták naleznete ZDE.

#sodvahou #pristupnaspolecnost

Projekt “Přístupná společnost” vzniká ve spolupráci s kolegy z Rytmus a Vaše cesta do společnosti – Rytmus Východní Čechy, o p s a díky laskavé podpoře Active Citizens Fund ČR.

Podzimní setkání našich kurzistů proběhlo předminulý víkend v pražském hotelu Olympik.

Opět se jsme se zaměřili na lidská práva – řešili jsme článek 19 z Úmluvy o lidských právech o právu na samostatné bydlení a život ve společnosti. A zaměřili jsme se také na společenskou zodpovědnost – ekologii.

Přišli za námi Václav a Jana z Rytmusu, kteří mluvili o svých zkušenostech ze samostatného bydlení. Posláním služby “Podpora samostatného bydlení” je pomáhat lidem se zdravotním postižením žít běžným životem ve vlastním domově s využitím individualizované podpory. Naši kurzisté měli hodně otázek a opět jsme řešili právo na soukromí a jak, s případnou podporou, co nejlépe zorganizovat svůj samostatný život.

Hodně jsme se také věnovali tématu ekologie. Dost nám pomohli naše nové eko letáčky, které jsme pro tuto příležitost vytiskli. A vytištěné vypadají fakt dobře!

Navštívil nás také právník z Fóra pro lidská práva, Maroš Matiaško, který představil publikaci “Jaká práva má oběť” pro lidi s mentálním postižením. Z připravované prezentace se celkem záhy stala rozsáhlá diskuze o zkušenostech s násilím. Přes dvě hodiny jsme diskutovali o tomto nepříjemném tématu a znalosti svých práv, sdíleli jsme své zkušenosti a mluvili o důležitosti prevence.

V sobotu večer jsme si tak museli trochu vyčistit hlavu a prošli si večerní Prahu a její největší pamětihodnostmi!

Velice děkujeme hotelu Olympik za vstřícné jednání, příjemné prostředí a pohostinnost!

Podívejte se na pár momentek z dost nabitého kurzu:

Sestavili jsme s lidmi s mentálním postižením leták o třídění odpadu ve snadném čtení.

Princip Easy to Read, hezky česky překládáme jako „snadné čtení“. Nazýváme tak texty, které jsou záměrně zjednodušené a doplněné ilustračním obrázkem či fotografií, které napomáhají k lepšímu pochopení.

Lidé s mentálním postižením vnímají svět kolem sebe a aktuální společenská témata. Pokračujeme ve zpracovávání ekologických témat, tento leták jsme se rozhodli věnovat třídění odpadu. Nabízí přehled všech barevných kontejnerů, možnosti třídění i rady pro získání informací o třídění odpadu v obcích. 

Leták je určen k volné distribuci, můžete jej stahovat, tisknout a šířit dle libosti.

Leták naleznete ZDE.

Leták je určen k volné distribuci, můžete jej stahovat, tisknout a šířit dle libosti.

#sodvahou #pristupnaspolecnost

Projekt “Přístupná společnost” vzniká ve spolupráci s kolegy z Rytmus a Vaše cesta do společnosti – Rytmus Východní Čechy, o p s a díky laskavé podpoře Active Citizens Fund ČR.

Pokračujeme ve zpracovávání témat a situací běžného života ve snadném čtení. Tento leták jsme se rozhodli věnovat založení a vedení bankovního účtu.

Princip Easy to Read, hezky česky překládáme jako „snadné čtení“. Nazýváme tak texty, které jsou záměrně zjednodušené a doplněné ilustračním obrázkem či fotografií, které napomáhají k lepšímu pochopení.

Leták naleznete ZDE.

Leták je určen k volné distribuci, můžete jej stahovat, tisknout a šířit dle libosti.

#sodvahou #pristupnaspolecnost

Projekt “Přístupná společnost” vzniká ve spolupráci s kolegy z Rytmus a Vaše cesta do společnosti – Rytmus Východní Čechy, o p s a díky laskavé podpoře Active Citizens Fund ČR.

Kurz “Přístupná společnost – Není nám to lhostejné aneb na cestě k aktivnímu občanství” byl na podzim opravdu nabitý. Povedlo se nám uskutečnit dlouho domlouvané prohlídku Senátu, kde mohli naši kurzisti vidět jak vnitřní prostory instituce, tak oficiální prostory pro tiskové konference a samotný jednací sál.

Děkujeme všem pracovníkům Senátu za přátelské uvítání a prohlídku prostor. Jsme rádi, že jsme mohli nahlédnout vidět proces schvalování zákonů a jednotlivé rozpravy.

Dopoledne jsme navštívili sídlo Krajského úřadu Jihomoravského kraje na Žerotínově náměstí. Byli jsme mile uvítáni přímo hejtmanem Jihomoravského kraje Janem Grolichem. Poté byli naši kurzisti seznámeni s prostory a historií Krajského úřadu  – byli jsme pozváni jak do jednacího sálu, tak do oficiální reprezentativní místnosti, která především slouží k jednání se zahraničními delegacemi. 

Odpoledne už patřilo návštěvě sídla Veřejného ochránce práv. Tam nás vlídně přivítala zástupkyně ombudsmana Monika Šimůnková s jejími spolupracovnicemi Romanou Jakešovou a Alenou Noskovou. V jednací místnosti byly pro všechny zúčastněné připraveny jmenovky – drobný detail, který ale podtrhl naprostou profesionalitu přístupu našich hostitelek. Naši účastníci také dostali materiály k nastudování ve snadném čtení – na jeho vzniku se podílelo SPMP ČR.

Po celé dopoledne se diskutovalo nad právy lidí s mentálním postižením a nad možnostmi úřadu Ombudsmana zasahovat do různých případů diskriminace. Přemýšleli jsme nad společnými možnostmi formovat společenskou diskuzi a nad rolí Poradního orgánu, který monitoruje naplňování práv lidí s mentálním postižením.

Účastníci našeho kurzu byli z celého středečního programu nadšení. Byla to sice vyčerpávající setkání, která ale rozšířila představu o možnostech hájení lidských práv a společně jsme si to fakt užili!

Těšíme na další setkání v září!

Rozebrali jsme témata jako základní lidská práva a práva lidí s postižením. 

Společně jsme se zaměřili na Úmluvu o právech lidí s postižením. A řešili jsme samostatné téma omezování svéprávnosti.

Vysvětlili jsme si, kdo je to ombudsman a co dělá.

V druhé části kurzu jsme pokračovali tématem života v komunitě. 

Postupně jsme si prošli, co vše život v komunitě obnáší.

Součástí života v komunitě je třeba ekologie a ochrana přírody nebo volby v ČR.

Podívejte se na fotky z akce: