Sestavili jsme s lidmi s mentálním postižením leták o recyklaci odpadu ve snadném čtení.

Princip Easy to Read, hezky česky překládáme jako „snadné čtení“. Nazýváme tak texty, které jsou záměrně zjednodušené a doplněné ilustračním obrázkem či fotografií, které napomáhají k lepšímu pochopení.

Lidé s mentálním postižením vnímají svět kolem sebe a aktuální společenská témata. Pokračujeme ve zpracovávání ekologických témat, tento leták jsme se rozhodli věnovat recyklaci odpadu. Nabízí přehled všech barevných kontejnerů, přibližuje samotný proces a cyklus recyklace.

Leták je určen k volné distribuci, můžete jej stahovat, tisknout a šířit dle libosti.

Leták naleznete ZDE.

#sodvahou #pristupnaspolecnost

Projekt “Přístupná společnost” vzniká ve spolupráci s kolegy z Rytmus a Vaše cesta do společnosti – Rytmus Východní Čechy, o p s a díky laskavé podpoře Active Citizens Fund ČR.

Podzimní setkání našich kurzistů proběhlo předminulý víkend v pražském hotelu Olympik.

Opět se jsme se zaměřili na lidská práva – řešili jsme článek 19 z Úmluvy o lidských právech o právu na samostatné bydlení a život ve společnosti. A zaměřili jsme se také na společenskou zodpovědnost – ekologii.

Přišli za námi Václav a Jana z Rytmusu, kteří mluvili o svých zkušenostech ze samostatného bydlení. Posláním služby “Podpora samostatného bydlení” je pomáhat lidem se zdravotním postižením žít běžným životem ve vlastním domově s využitím individualizované podpory. Naši kurzisté měli hodně otázek a opět jsme řešili právo na soukromí a jak, s případnou podporou, co nejlépe zorganizovat svůj samostatný život.

Hodně jsme se také věnovali tématu ekologie. Dost nám pomohli naše nové eko letáčky, které jsme pro tuto příležitost vytiskli. A vytištěné vypadají fakt dobře!

Navštívil nás také právník z Fóra pro lidská práva, Maroš Matiaško, který představil publikaci “Jaká práva má oběť” pro lidi s mentálním postižením. Z připravované prezentace se celkem záhy stala rozsáhlá diskuze o zkušenostech s násilím. Přes dvě hodiny jsme diskutovali o tomto nepříjemném tématu a znalosti svých práv, sdíleli jsme své zkušenosti a mluvili o důležitosti prevence.

V sobotu večer jsme si tak museli trochu vyčistit hlavu a prošli si večerní Prahu a její největší pamětihodnostmi!

Velice děkujeme hotelu Olympik za vstřícné jednání, příjemné prostředí a pohostinnost!

Podívejte se na pár momentek z dost nabitého kurzu:

Sestavili jsme s lidmi s mentálním postižením leták o třídění odpadu ve snadném čtení.

Princip Easy to Read, hezky česky překládáme jako „snadné čtení“. Nazýváme tak texty, které jsou záměrně zjednodušené a doplněné ilustračním obrázkem či fotografií, které napomáhají k lepšímu pochopení.

Lidé s mentálním postižením vnímají svět kolem sebe a aktuální společenská témata. Pokračujeme ve zpracovávání ekologických témat, tento leták jsme se rozhodli věnovat třídění odpadu. Nabízí přehled všech barevných kontejnerů, možnosti třídění i rady pro získání informací o třídění odpadu v obcích. 

Leták je určen k volné distribuci, můžete jej stahovat, tisknout a šířit dle libosti.

Leták naleznete ZDE.

Leták je určen k volné distribuci, můžete jej stahovat, tisknout a šířit dle libosti.

#sodvahou #pristupnaspolecnost

Projekt “Přístupná společnost” vzniká ve spolupráci s kolegy z Rytmus a Vaše cesta do společnosti – Rytmus Východní Čechy, o p s a díky laskavé podpoře Active Citizens Fund ČR.

Pokračujeme ve zpracovávání témat a situací běžného života ve snadném čtení. Tento leták jsme se rozhodli věnovat založení a vedení bankovního účtu.

Princip Easy to Read, hezky česky překládáme jako „snadné čtení“. Nazýváme tak texty, které jsou záměrně zjednodušené a doplněné ilustračním obrázkem či fotografií, které napomáhají k lepšímu pochopení.

Leták naleznete ZDE.

Leták je určen k volné distribuci, můžete jej stahovat, tisknout a šířit dle libosti.

#sodvahou #pristupnaspolecnost

Projekt “Přístupná společnost” vzniká ve spolupráci s kolegy z Rytmus a Vaše cesta do společnosti – Rytmus Východní Čechy, o p s a díky laskavé podpoře Active Citizens Fund ČR.

Dopoledne jsme navštívili sídlo Krajského úřadu Jihomoravského kraje na Žerotínově náměstí. Byli jsme mile uvítáni přímo hejtmanem Jihomoravského kraje Janem Grolichem. Poté byli naši kurzisti seznámeni s prostory a historií Krajského úřadu  – byli jsme pozváni jak do jednacího sálu, tak do oficiální reprezentativní místnosti, která především slouží k jednání se zahraničními delegacemi. 

Odpoledne už patřilo návštěvě sídla Veřejného ochránce práv. Tam nás vlídně přivítala zástupkyně ombudsmana Monika Šimůnková s jejími spolupracovnicemi Romanou Jakešovou a Alenou Noskovou. V jednací místnosti byly pro všechny zúčastněné připraveny jmenovky – drobný detail, který ale podtrhl naprostou profesionalitu přístupu našich hostitelek. Naši účastníci také dostali materiály k nastudování ve snadném čtení – na jeho vzniku se podílelo SPMP ČR.

Po celé dopoledne se diskutovalo nad právy lidí s mentálním postižením a nad možnostmi úřadu Ombudsmana zasahovat do různých případů diskriminace. Přemýšleli jsme nad společnými možnostmi formovat společenskou diskuzi a nad rolí Poradního orgánu, který monitoruje naplňování práv lidí s mentálním postižením.

Účastníci našeho kurzu byli z celého středečního programu nadšení. Byla to sice vyčerpávající setkání, která ale rozšířila představu o možnostech hájení lidských práv a společně jsme si to fakt užili!

Těšíme na další setkání v září!

Rozebrali jsme témata jako základní lidská práva a práva lidí s postižením. 

Společně jsme se zaměřili na Úmluvu o právech lidí s postižením. A řešili jsme samostatné téma omezování svéprávnosti.

Vysvětlili jsme si, kdo je to ombudsman a co dělá.

V druhé části kurzu jsme pokračovali tématem života v komunitě. 

Postupně jsme si prošli, co vše život v komunitě obnáší.

Součástí života v komunitě je třeba ekologie a ochrana přírody nebo volby v ČR.

Podívejte se na fotky z akce:

Sestavili jsme s lidmi s mentálním postižením letáky o ekologických tématech ve snadném čtení. Pokračujeme ve zpracovávání ekologických témat, tento leták jsme se rozhodli věnovat plastu,  jeho vlivu na přírodu a možnostech recyklace.

Princip Easy to Read, hezky česky překládáme jako „snadné čtení“. Nazýváme tak texty, které jsou záměrně zjednodušené a doplněné ilustračním obrázkem či fotografií, které napomáhají k lepšímu pochopení.

Lidé s mentálním postižením vnímají svět kolem sebe a aktuální společenská témata. I pomocí těchto letáků jim pomáháme lépe porozumět současnému světu.

Leták naleznete ZDE.

Leták je určen k volné distribuci, můžete jej stahovat, tisknout a šířit dle libosti.

#sodvahou #pristupnaspolecnost

Projekt “Přístupná společnost” vzniká ve spolupráci s kolegy z Rytmus a Vaše cesta do společnosti – Rytmus Východní Čechy, o p s a díky laskavé podpoře Active Citizens Fund ČR.

Odkaz na nové číslo zde.

Ředitelka SPMP ČR Camille Latimier zde mluví o přístupné společnosti, snadném čtení a překonávání bariér.

“Musíme více bojovat s předsudky a uvědomit si, že lidé s mentálním postižením nejsou závislí lidé a že jsou schopni na základě srozumitelných informací rozhodovat o svých životech samostatně.”

Podpořte dobrou věc, kupte si Nový prostor a čtěte. Děkujeme!

Pokud máte zájem, lze si přečíst rozhovor ZDE.

Princip Easy to Read, hezky česky překládáme jako „snadné čtení“. Nazýváme tak texty, které jsou záměrně zjednodušené a doplněné ilustračním obrázkem či fotografií, které napomáhají k lepšímu pochopení.

Proč jsme vybrali téma ekologie a klimatické krize? 

Lidé s mentálním postižením vnímají svět kolem sebe a aktuální společenská témata. A nám takový text v češtině doposud chyběl! 

Leták naleznete ZDE.

Leták je určen k volné distribuci, můžete jej stahovat, tisknout a šířit dle libosti.

#sodvahou #pristupnaspolecnost

Projekt “Přístupná společnost” vzniká ve spolupráci s kolegy z Rytmus a Vaše cesta do společnosti – Rytmus Východní Čechy, o p s a díky laskavé podpoře Active Citizens Fund ČR.

Princip Easy to Read, hezky česky překládáme jako „snadné čtení“. Nazýváme tak texty, které jsou záměrně zjednodušené a doplněné ilustračním obrázkem či fotografií, které napomáhají k lepšímu pochopení.

Proč jsme vybrali téma ekologie a klimatické krize? 

Lidé s mentálním postižením vnímají svět kolem sebe a aktuální společenská témata. A nám prostě takový text v češtině chybí! A v následujících příspěvcích vás provedeme jeho vznikem. 

Nejdříve musíme zjistit, jaké povědomí o tématu mají naši čtenáři. Proto při převodu do snadného čtení pokaždé pracujeme s lidmi s mentálním postižením. 

Kolegyně Jitka si přizvala tři spolupracovníky – Ondru, Oldu, Zdeňka. S nimi probírala, jak rozumí tématům ekologie. 

V prvním kroku psaní je nejlepší text rovnou psát a konzultovat s rádci z okruhu lidí s mentálním postižením. Ti nám pomáhají si uvědomit, co všechno bychom měli do textu zahrnout. Děkujeme za spolutvoření:-)

#sodvahou #pristupnaspolecnost