EKOLOGIE VE SNADNÉM ČTENÍ

Sestavujeme s lidmi s mentálním postižením leták o ekologických tématech ve snadném čtení!

Princip Easy to Read, hezky česky překládáme jako „snadné čtení“. Nazýváme tak texty, které jsou záměrně zjednodušené a doplněné ilustračním obrázkem či fotografií, které napomáhají k lepšímu pochopení.

Proč jsme vybrali téma ekologie a klimatické krize? 

Lidé s mentálním postižením vnímají svět kolem sebe a aktuální společenská témata. A nám prostě takový text v češtině chybí! A v následujících příspěvcích vás provedeme jeho vznikem. 

Nejdříve musíme zjistit, jaké povědomí o tématu mají naši čtenáři. Proto při převodu do snadného čtení pokaždé pracujeme s lidmi s mentálním postižením. 

Kolegyně Jitka si přizvala tři spolupracovníky – Ondru, Oldu, Zdeňka. S nimi probírala, jak rozumí tématům ekologie. 

V prvním kroku psaní je nejlepší text rovnou psát a konzultovat s rádci z okruhu lidí s mentálním postižením. Ti nám pomáhají si uvědomit, co všechno bychom měli do textu zahrnout. Děkujeme za spolutvoření:-)

#sodvahou #pristupnaspolecnost

Nejnovější aktuality