Jak měnit věci, které se dotýkají mého života?

Druhý listopadový víkend jsme uspořádali menší mezinárodního setkání sebeobhájců.

Ana Martínez a Leonarda Calvo, členky španělské Plena inclusión (Platforma zástupců osob s mentálním a vývojovým postižením), strávily s naší skupinou lidí s mentálním postižením v Praze dva dny.

Společně jsme se bavili o nezávislém životě a svéprávnosti v Česku a ve Španělsku. Vyměnili jsme se zkušenosti se zapojování lidí s intelektovým znevýhodněním do veřejného života či svého širšího okolí.

V rámci setkání jsme obě pozvané vyzpovídali na kameru, takže se můžete těšit na krátká videa.

Nejnovější aktuality