Proč a jak?

Kolikrát jste narazili na texty, které byly nejasné a jejich smysl vám unikal?  

Pandemie koronaviru nám ukázala, jak jsou jasně podané a srozumitelné informace důležité pro záchranu životů a funkční společnost.  

Dávno jsme si zvykli na piktogramy ve veřejném prostoru, ale ještě stále akceptujeme nesmyslné formuláře a zmatečnou komunikaci veřejných institucí!

Přitom stačí tak málo! 

Jednoduché a srozumitelné texty se všem lépe čtou. Lidé rychleji porozumí jejich obsahu a mohou na ně správně reagovat.

Jako organizace věnující se podpoře lidí s mentálním postižením vnímáme potřebu snadné a efektivní komunikace dlouhodobě. Lidé s mentálním postižením potřebují informace v přístupné podobě, aby se mohli začlenit do společnosti.  

SPMP ČR zavádí pojmy srozumitelný jazyk (plain language) a snadné čtení (easy-to-read) jako součást dlouhodobé strategie pro přístupnost.

Podívejte se, na čem pracujeme a jak se i vy můžete zapojit!


Na webu představujeme dva koncepty ke zjednodušování jazyka a psaných informací. Ani jeden z těchto konceptů není v ČR blíže definován a šířeji využíván, ale mají dlouhou tradici v jiných zemích.

V češtině se používá více výrazů. Můžeme nalézt výrazy „snadné čtení“, „snadno srozumitelný jazyk“, „srozumitelné informace“ nebo ETR (zkratka z anglického easy-to-read). 

Srozumitelný jazyk se zaměřuje na to, aby psané informace byly předávány jasně, přesně a přehledně. Cílem je vyhnout se dlouhým spletitým větám a žargonu. Takovéto texty mají být srozumitelné co nejširšímu spektru čtenářů.

Oproti tomu snadné čtení bylo speciálně navrženo pro lidi s mentálním znevýhodněním/ se sníženými kognitivními funkcemi a potížemi v učení. Je také využitelné pro lidi se sluchovým znevýhodněním, cizince a seniory.

Texty ve snadném čtení se snaží být co nejjednodušší. Základem je vyhnout se složitým slovům, dávat pouze jednu informaci do jedné věty a používat jen jednoduché a krátké věty.

Chcete něco změnit ve vaší firmě, chcete poradit? Rádi pomůžeme vaší firmě či instituci k přeměně vašich dokumentů a informačních zdrojů dle principů přístupné společnosti a srozumitelných informací. V případě zájmu nás můžete kontaktovat na e-mailu: spmp@spmpcr.cz

Desatero pravidel

 • 1. Zamyslete se, pro koho píšete. Zkuste si představit, na co by se čtenáři mohli ptát a ujistěte se, že dokument na jejich otázky odpovídá.
 • 2. Oslovujte čtenáře přímo. Místo "žadatel musí vyplnit formulář", napište "vyplňte formulář".
 • 3. Sdělte podstatné informace na začátku a pak jen důležité výjimky. Zároveň nepřepokládejte, že o tématu čtenář už něco ví.
 • 4. Pište jednoduché a krátké věty. Popište věci krok za krokem. Pište jen to, co je nezbytné.
 • 5. Používejte raději rod činný než trpný. Místo "Bude vám zaslán dopis.", napište "Doktor vám pošle dopis.".
 • 6. Nepoužívejte ironie, metafory, dvojsmyslné věty a cizojazyčný nebo odborný žargon.
 • 7. Pojmy a složitá slova výstižně vysvětlete přímo v textu. Pokud je nutné odborná slova vysvětlit podrobněji, udělejte na konci textu slovníček pojmů.
 • 8. K doplnění textů používejte příklady a ilustrace (fotky, piktogramy, případně infografiku).
 • 9. Vytvořte vizuálně přitažlivý text. Používejte krátké odstavce, prostor mezi odstavci a čitelné bezpatkové písmo.
 • 10. Nezapomeňte do tvorby informací zapojit ty, kterým jsou informace určeny!

 • Více informací se dozvíte v této příručce pro psaní srozumitelného textu.