Kdo za projektem stojí?

Camille Latimier

Camille je ředitelkou Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, z. s. Má za sebou více než 10 let praxe v oblasti práv osob s mentálním postižením, a to jak na národní úrovni, tak i na evropské úrovni. Zaměřuje se oblast svéprávnosti, práv dětí s mentálním postižením a na otázku přístupnosti (snadné čtení, přístupnost úřadů a veřejných služeb, přístupnost voleb).

camille.latimier@spmpcr.czVeronika Juříčková

Veronika pracuje v pražském sekretariátu SPMP ČR a je hlavní koordinátorkou a realizátorkou projektu Přístupná společnost. S odvahou!

veronika.jurickova@spmpcr.czKlára Silovská

Klára pracuje v pražské pobočce Rytmusu, v projektu se věnuje práci na zapojování sebeobhájců.

klara.silovska@rytmus.orgHana Kombercová

Hana působí v Rytmusu Východní Čechy, v projektu se věnuje práci na zapojování sebeobhájců.

kombercova@rytmusvychod.czKdo jsme?

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, z. s.

Zasazujeme se již přes 50 let za lepší život lidí s mentálním postižením a jejich blízkých. Organizaci tvoří přes 7 000 členů sdružených do 57 pobočných spolků ve 14 krajích ČR. Dlouhodobě upozorňujeme na problémy, kterým musí lidé s mentálním postižením a jejich blízcí čelit. Prosazujeme změny, které pozitivně ovlivňují život lidí s mentálním postižením a jejich blízkých. Poskytujeme zázemí pro jejich vzájemné setkávání, sdílení zkušeností a řešení problémů. Vydáváme publikace a podporujeme tak vzdělávání lidí s mentálním postižením a jejich blízkých, pracovníků v sociálních službách, odborné veřejnosti a veřejnosti obecně. Snažíme se, aby lidé s mentálním postižením byli vnímáni celou společností jako rovnoprávní občané a měli možnost se zapojovat ve všech oblastech života.


Rytmus - od klienta k občanovi, z. ú.

Jsme lidé pracující v nevládní neziskové organizaci, která podporuje aktivní začleňování lidí se zdravotním postižením do života - ve škole, v práci, v místě bydliště a při volnočasových aktivitách. Náš přístup zakládáme na respektu k lidským právům, na aktivní pomoci při začleňování do přirozeného prostředí, na podpoře samostatnosti a nezávislosti. Využíváme přirozených zdrojů podpory ve společnosti a ke svým klientům volíme individuální přístup. Prostřednictvím poskytování sociálních služeb a realizací tematických akcí podporujeme lidi v uplatňování jejich práv.


Rytmus Východní Čechy, o. p. s.

Zabýváme se podporou lidí z Pardubického kraje se znevýhodněním, zejména lidí s mentálním postižením, ve všech oblastech jejich života. Našim cílem je pomoct lidem se znevýhodněním žít běžný život. Nabízíme podporu rozvoje dovedností vedoucích k samostatnému bydlení pro lidi s mentálním postižením. Nabízíme kurzy pro zájemce, kteří chtějí zvyšovat své dovednosti, či pro rodinné příslušníky nebo lidi z nejbližšího okolí uživatelů našich služeb. Mohou se na nás obrátit zaměstnavatelé, kteří chtějí zaměstnat uživatele našich služeb, nebo odborná i širší veřejnost, která se zajímá o problematiku integrace lidí se zdravotním znevýhodněním.