Ministerstvo vnitra chce přístupné úřady

Na podzim 2020 vznikla, v rámci spolupráce mezi Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice a Ministerstvem vnitra, pracovní skupina k zavádění Metodiky pro tvorbu srozumitelných sdělení ve veřejné správě a pro tvorbu zjednodušených textů pro osoby vyžadující zvláštní přístup.

Pracovní skupina by měla být iniciátorem a tvůrcem plánu pro šíření zjednodušeného jazyka na základě informací z praxe. Příklady dobré praxe hodlá plošně prosazovat, 

Jednotlivé změny debatovat potenciální využití výstupů veřejnými službami, a také neziskovkami a sociálními službami.

Hodláme realizovat pilotní školení a projekt s úředníky, jejichž úřady mají chuť zlepšovat přístup k lidem s postižením. Tato aktivita přispěje k tvorbě vzdělávacího programu, který zajistí vhodné seznámení úředníků s tvorbou zjednodušených textů.

První schůzka pracovní skupiny byla plánovaná na 6. 10. Bohužel, musela být odložená kvůli omezení v souvislosti s pandemie. Nicméně komunikace stále probíhá, a o dalších krocích se dozvíte brzo na našem webu http://www.pristupnaspolecnost.cz/  

Nejnovější aktuality