Nový poradní orgán za účelem monitorování Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením.

Zástupkyně ombudsmana jmenovala nový poradní orgán za účelem monitorování Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením.

Dnes proběhlo první zasedání nového poradního orgánu. Noví členové se zástupkyní ombudsmana Monikou Šimůnkovou diskutovali o tématech, kterým by se chtěli v rámci činnosti poradního orgánu věnovat a která by chtěli zařadit do Alternativní zprávy pro výbor OSN.Poradní orgán pomáhá zástupkyni ombudsmana sledovat plnění Úmluvy. Dále spolupracuje při připomínkování právních předpisů, zaujímá stanoviska ke strategickým dokumentům, zajišťuje informovanost lidí s postižením nebo navrhuje systémová témata a problémy, které je potřeba řešit.

Nejnovější aktuality