O NEZÁVISLÉM ŽIVOTĚ – NOVÉ VIDEO ZE SETKÁNÍ SEBEOBHÁJCŮ

Jak se může člověk s mentálním postižením zapojit do veřejného života? A můžeme čerpat inspiraci i v zahraničí?

Na konci podzimu jsme v Praze, spolu s organizací Rytmus, iniciovali setkání českých sebeobhájců s členkami španělské spřátelené organizace Plena inclusión (Platforma zástupců osob s mentálním a vývojovým postižením).

Na setkání jsme se především společně bavili o nezávislém životě a svéprávnosti v Česku a ve Španělsku.

Využili jsme příležitosti a obě pozvané, Anu Martínez a Leonardu Calvo, jsme vyzpovídali na kameru.

Věříme, že přístup Any a Leonardy může být povzbuzením i pro mnohé z nás!

Nejnovější aktuality