O víkendu proběhl kurz “Není nám to lhostejné aneb na cestě k aktivnímu občanství”

Na kurzu jsme se společně bavili o tom, co pro nás znamená aktivní občanství. 

Rozebrali jsme témata jako základní lidská práva a práva lidí s postižením. 

Společně jsme se zaměřili na Úmluvu o právech lidí s postižením. A řešili jsme samostatné téma omezování svéprávnosti.

Vysvětlili jsme si, kdo je to ombudsman a co dělá.

V druhé části kurzu jsme pokračovali tématem života v komunitě. 

Postupně jsme si prošli, co vše život v komunitě obnáší.

Součástí života v komunitě je třeba ekologie a ochrana přírody nebo volby v ČR.

Podívejte se na fotky z akce:

Nejnovější aktuality