Přístupné informace pro každého – proběhl kurz Snadného čtení pro úředníky ministerstev

V nabitém celodenním kurzu jsme představili principy snadného čtení a přístupné společnosti.

Minulý čtvrtek proběhl kurz s pracovníky všech ministerstvech v prostorách Úřadu vlády. Tento kurz byl součástí „Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením“ a školiteli byl náš tým expertek, které se dlouhodobě věnují tématu přístupné společnosti a informací. V nabitém celodenním kurzu jsme představili principy snadného čtení a přístupné společnosti.

“Jsme rádi, že se v České republice začalo v posledních letech přemýšlet nad přístupností informací pro lidi se zdravotním znevýhodněním. Proto velmi vítáme spolupráci s Úřadem vlády,” řekla ředitelka SPMP ČR Camille Latimier.

Kurz jsme začali základní otázkou: „Pro koho píšeme?“ Představili jsme snadné čtení, jakožto princip speciálně navržený pro lidi s mentálním znevýhodněním a osoby se sníženými kognitivními funkcemi, který ale mohou využít i lidé se sluchovým znevýhodněním, cizinci či senioři.

„Jakým zbytečným informačním bariérám čelí lidé s mentálním postižením?“ Špatně dostupné informace, málo srozumitelné informace, špatně umístěné informace​ – v dopolední části jsme se snažili vysvětlit jak psát co nejjednodušeji a tak, aby byly informace maximálně přístupné. Probrali jsme základní principy snadného čtení, ​příklady z ČR a ze světa a jak se liší snadné čtení od zjednodušeného jazyka.

V druhé části dne jsme se věnovali příkladům textů ve zjednodušeném jazyku. V tom hrály zásadní roli naše dvě expertky Lucie a Zdeňka, které s našimi kurzisty jejich texty konzultovaly a dávaly potřebnou zpětnou vazbu.

Těšíme se na další pokračování kurzu, již za týden!

Nejnovější aktuality