Proběhlo podzimní setkání našich kurzistů

Účastníci kurzu “Není nám to lhostejné aneb na cestě k aktivnímu občanství” měli nabitý říjnový víkend!

Podzimní setkání našich kurzistů proběhlo předminulý víkend v pražském hotelu Olympik.

Opět se jsme se zaměřili na lidská práva – řešili jsme článek 19 z Úmluvy o lidských právech o právu na samostatné bydlení a život ve společnosti. A zaměřili jsme se také na společenskou zodpovědnost – ekologii.

Přišli za námi Václav a Jana z Rytmusu, kteří mluvili o svých zkušenostech ze samostatného bydlení. Posláním služby “Podpora samostatného bydlení” je pomáhat lidem se zdravotním postižením žít běžným životem ve vlastním domově s využitím individualizované podpory. Naši kurzisté měli hodně otázek a opět jsme řešili právo na soukromí a jak, s případnou podporou, co nejlépe zorganizovat svůj samostatný život.

Hodně jsme se také věnovali tématu ekologie. Dost nám pomohli naše nové eko letáčky, které jsme pro tuto příležitost vytiskli. A vytištěné vypadají fakt dobře!

Navštívil nás také právník z Fóra pro lidská práva, Maroš Matiaško, který představil publikaci “Jaká práva má oběť” pro lidi s mentálním postižením. Z připravované prezentace se celkem záhy stala rozsáhlá diskuze o zkušenostech s násilím. Přes dvě hodiny jsme diskutovali o tomto nepříjemném tématu a znalosti svých práv, sdíleli jsme své zkušenosti a mluvili o důležitosti prevence.

V sobotu večer jsme si tak museli trochu vyčistit hlavu a prošli si večerní Prahu a její největší pamětihodnostmi!

Velice děkujeme hotelu Olympik za vstřícné jednání, příjemné prostředí a pohostinnost!

Podívejte se na pár momentek z dost nabitého kurzu:

Nejnovější aktuality