Aktuality

Podívejte se na závěrečný díl seriálu o Lukášovi – Doma

Ve dvou předcházejících dílech našeho seriálu o Lukášovi jsme sledovali jeho cestu domů k mámě z bytu, který se stal jeho druhým domovem.

Podívejte se na video o konzultaci přístupnosti v Národním muzeu

S Národním muzeem v Praze spolupracujeme na zlepšení přístupnosti jedné z expozic Muzea.

Druhý díl našeho seriálu o Lukášovi – Podpora

Ve druhém videu se podíváme, jaké podpory se Lukášovi dostává od sociálních služeb.

Lukáš – cesta

Páteční cesta domů. Podívejte se na první díl dokumentu o Lukášovi.

VYDALI JSME BROŽURU PARTICIPACE

V publikaci najdete tipy, jak zapojit lidi s intelektovým postižením do veřejného prostoru.

Kurz komunikačních dovedností – manuál a videa ke kurzu

Podívejte se na výsledky našeho Kurzu komunikačních dovedností.

O NEZÁVISLÉM ŽIVOTĚ – NOVÉ VIDEO ZE SETKÁNÍ SEBEOBHÁJCŮ

Jak se může člověk s mentálním postižením zapojit do veřejného života? A můžeme čerpat inspiraci i v zahraničí?

Konzultovali jsme přístupnost expozice v Národním muzeu

Cílem návštěvy je vytvoření průvodce výstavou ve snadném čtení.

Jak měnit věci, které se dotýkají mého života?

Druhý listopadový víkend jsme uspořádali menší mezinárodního setkání sebeobhájců.

Přístupné informace pro každého – proběhl kurz Snadného čtení pro úředníky ministerstev

V nabitém celodenním kurzu jsme představili principy snadného čtení a přístupné společnosti.

Proběhlo další setkání našich kurzistů u Veřejného ochránce práv

V sobotu 16. 9. jsme se sešli nad palčivým tématem “Bydlení”.

VYDALI JSME METODIKU KURZU “NENÍ NÁM TO LHOSTEJNÉ”

Publikace zachycuje přípravu a průběh kurzu na téma “Empowerment lidí s mentálním postižením a podpora jejich zapojení do obhajoby vlastních práv”.

SÉRIE 15 ČLÁNKŮ O DŮLEŽITÝCH ZDRAVOTNÍCH TÉMATECH VE SNADNÉM ČTENÍ

Doporučujeme články ve snadném čtení v Národním zdravotnickém informačním portálu o důležitých zdravotních tématech.

O DUŠEVNÍM ZDRAVÍ VE SNADNÉM ČTENÍ

Vydali jsme sadu oboustranných karet formátu ve formátu A5 ve snadném čtení.

Proběhlo setkání našich kurzistů u Veřejného ochránce práv

Je to začátek nové a velmi potřebné spolupráce, která napomáhá participaci lidí s mentálním postižením do společnosti.

Video z kurzu “Přístupná společnost – Není nám to lhostejné aneb na cestě k aktivnímu občanství”

Podívejte se na záznam části našeho pravidelného kurzu “Není nám to lhostejné aneb na cestě k aktivnímu občanství”.

Recyklace – poslední leták na téma ekologie

Co je recyklace? A co všechno můžeme recyklovat? To vše naleznete v našem letáku ve snadném čtení.

Proběhlo podzimní setkání našich kurzistů

Účastníci kurzu “Není nám to lhostejné aneb na cestě k aktivnímu občanství” měli nabitý říjnový víkend!

TŘÍDĚNÍ ODPADU – NOVÝ LETÁK VE SNADNÉM ČTENÍ

Sestavili jsme s lidmi s mentálním postižením druhý leták věnující se ekologickým tématům – tentokrát o třídění odpadu.

Příručka o bankovních účtech

Sestavili jsme s lidmi s mentálním postižením leták věnující se založení a správě bankovního účtu.

Naši kurzisté navštívili Senát České republiky

V rámci kurzu jsme zavítali do Senátu, kde mohli naši kurzisti vidět práci našich zákonodárců.

Naši kurzisti v Brně – setkání se zástupci kraje a veřejného ochránce práv

Ve středu 21. června jsme měli s našimi účastníky kurzu “Není nám to lhostejné aneb na cestě k aktivnímu občanství” nabitý program – byla domluvená zajímavá setkání v Brně.

O víkendu proběhl kurz “Není nám to lhostejné aneb na cestě k aktivnímu občanství”

Na kurzu jsme se společně bavili o tom, co pro nás znamená aktivní občanství. 

O PLASTU – NOVÝ LETÁK VE SNADNÉM ČTENÍ

Sestavili jsme s lidmi s mentálním postižením druhý leták věnující se ekologickým tématům – tentokrát o plastu.